Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stain Repellent Fluorine Free Car Interior Textiles

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen Material
Bidrag från Vinnova 1 750 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2020
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2017-03056engelska.pdf(pdf, 348 kB) (In English)

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att finna och utvärdera lämpliga miljövänliga kemiska formuleringar i kombination med olika textila strukturer för att uppnå smutsavvisande fordonstextil. Denna kombination av teknologier utgör ett nytt angreppssätt för att ersätta de konventionella fluorerade kemiska ämnena som är vanligt förekommande i fordonstextil. Projektets övergripande mål har uppfyllts: att demonstrera det nya konceptet i full produktion och genom kvalitetstester visa på fullgod prestanda, i relation till konventionella lösningar.

Resultat och förväntade effekter

Det viktigaste resultatet från projektet är industriellt framtagna prototyper av ickefluorerad textil med goda vätskeavvisande egenskaper för fordonsinredning. Framtagning av dessa resultat har givit kunskap kring de olika parametrar som styr smutsavvisning hos textil. Dessa insikter kan ligga till grund för ytterligare utveckling och snabb implementering av teknologierna i andra typer av branscher och produkter, innefattande funktionskläder och möbler. På längre sikt blir effekterna av projektet därmed en minskad tillförsel av fluorerade kemikalier till naturen.

Upplägg och genomförande

En intial studie över lämpliga och tillgänliga kemiska teknologier utfördes. De mest realistiska alternativen applicerades på olika typer av fordonstextil, med olika strukturer på fiber, garn och materialnivå. Processbetingelserna optimerades i såväl lab- som fullskala. Plasmateknologi och kemikalieapplicering genom en ny spraymetod utvärderades som komplement till projektets huvudinriktning, med syfte att förstärka den vätskeavvisande effekten och minska mängden kemikalier överlag. Den i ansökan fastställda planen har också genomförts i praktiken.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 juli 2020

Diarienummer 2017-03056

Statistik för sidan