Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stadsbruk

Diarienummer
Koordinator XENOFILIA AB
Bidrag från Vinnova 6 389 563 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering

Syfte och mål

Stadsbruk har utvecklats i Malmö, Göteborg och Växjö. Mål är att genom odling i staden kunna bidra till entreprenörskap, sysselsättning, integration, hälsa och kunskap. Syftet är att minska segregation och arbetslöshet. Genom Stadsbruk har odling nått över 7200 personer i olika aktiviteter och bidragit till hälsa, integration och kunskap. Stadsbruk har startat Sveriges första inkubator för odlingsföretag i staden och idag finns etablerade odlingsföretag i alla tre städer.

Resultat och förväntade effekter

Genom Stadsbruk har Sveriges första inkubator för stadodlingsföretag startat. Totalt har 49 företag fått coachning och företagsstöd. Genom Stadsbruk finns idag affärsmässig odling etablerad i alla tre projektstäder. En ny bransch har startats i Sverige med utvecklade affärsmodeller, nätverk och inkubatorsprogram. Genom den sociala odlingen har över 7200 personer fått del av odlingsaktiviteter som bidragit till hälsa, integration och kunskap. Metoder finns kvar efter projektets gång.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i tre steg med fokus på tre städer: Malmö stad, Göteborg stad och Växjö kommun. Projektet har letts av dess initiativtagare, det sociala företaget Xenofilia. Även SLU, LRF, Malmö universitetet och White arkitekter har deltagit. De mest aktiva parterna har varit Göteborg stad, Växjö kommun och Xenofilia. De övriga parterna har deltagit utifrån behov. Samtliga projektparter och även andra aktörer har samlats i temadagar då projektresultat, strategier och utmaningar har diskuterats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03841

Statistik för sidan