Stadsbruk

Diarienummer 2016-03841
Koordinator XENOFILIA AB
Bidrag från Vinnova 6 557 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 3 Följdinvestering 2016 (höst)

Syfte och mål

Stadsbruk är ett nytt sätt att använda odling för att skapa en hållbar, attraktiv stad. Stadsbruk utvecklar grönt entreprenörskap, hälsa och integration i Malmö, Göteborg och Växjö. Genom odlingarna skapas en biologisk mångfald och nya gröna ytor i en urban miljö. Genom att använda mark som ännu inte är bebyggd möjliggörs nya företag. Stadsbruk är Sveriges första gröna inkubator i stadsmiljö och har redan genererat 20 nya företag. Odlingsaktiviteter bidrar till hälsa, möten och integration.

Förväntade effekter och resultat

Genom Stadsbruk utformas en ny inkubator för gröna företag i stadsmiljö. Projektet utvecklar lönsamma affärsmodeller och startar 20 nya företag. Projektet tar fram en inkubatorsmodell som sprids nationellt och internationellt. Genom odlingsaktiviteter med bred samverkan bidrar Stadsbruk till hälsa och integration. Effekterna blir att Sverige ökar sitt entreprenörskap och nya företag utvecklas. Fem år efter projektet kommer ytterligare 15 kommuner driva Stadsbruk och 100 nya företag ha startats.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet Stadsbruk indelas i tre arbetspaket. Green Magic: utformar en plattform med intresserade aktörer som möts regelbundet. Plattformen skapar idéer och genomför odlingsaktiviteter i samtliga städer. Green Inc: utvecklar en ny inkubatorsmodell som genomförs i alla tre städer med fokus på lönsam odling i stad. Green Future: strategisk tankesmedja där projektets utmaningar och lösningar diskuteras och lyfts till strategisk nivå, och resultat sprids nationellt och internationell.

Externa länkar

Projektets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.