Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stadsbruk Europa

Diarienummer
Koordinator XENOFILIA AB
Bidrag från Vinnova 416 500 kronor
Projektets löptid mars 2019 - september 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med Stadsbruk Europa är att utveckla ett internationellt koncept där Stadsbruks metod kan spridas, säljas och implementeras i andra länder. Genom Stadsbruk skapas en ny typ av grönt entreprenörskap med odling i staden. I förstudien har projektet jobbat tillsammans med tre utländska städer: Zürich, Bergen och Fredriksberg. Förstudien har lett fram till att vi ska göra en gemensam projektansökan där vi förhoppningsvis kan jobba med att implementera Stadsbruk i de internationella städerna.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudien har lett fram till att vi har kunnat kartlägga de utländska städernas behov, skapa intresse och kunskap om Stadsbruk och få städerna att vilja utveckla Stadsbruk i framtiden. Förstudien har lett fram till att vi gemensamt ska gör en ny ansökan för att fortsätta arbetet. Effekten är att metoden Stadsbruk sprids internationellt, Sverige får en ny exportprodukt och att städerna ökar sin andel ekologiskt jordbruk som är ekonomiskt och ekologiskt hållbart. I städerna kommer entreprenörskap att utvecklar och fler människor kommer i arbete.

Upplägg och genomförande

Vi har i förstudien fokuserat på kontakt och kartläggning av de städer som är intresserade av Stadsbruk. Genom studiebesök, workshops på plats, dialog med tjänstemän och politiker har vi kunnat analysera vad varje stad behöver. Utifrån behov har vi satt ihop ett förslag på tjänster och utbildningar som Stadsbruk kan erbjuda. Tjänsterna ska vara skalbara och i framtiden erbjudas till många städer samtidigt. Under projektet har vi identifierat andra tänkbara samarbetspartners och hittat två ytterligare städer som vill delta i ett kommande projekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 februari 2019

Diarienummer 2018-05307

Statistik för sidan