SSPA SILENV

Diarienummer 2009-04146
Koordinator SSPA Sweden AB - SSPA Göteborgskontoret
Bidrag från Vinnova 1 338 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att genomföra en holistisk analys av de buller och vibrationer som förekommer ombord på fartyg , men även det utstrålade bullret. Målet är att skapa ett grönt fartyg med så låga buller- och vibrationsnivåer som möjligt.

Resultat och förväntade effekter

Effekten av projektet förväntas bli att komforten för passagerare och besättning ombord skall förbättras, men även att bullerutstrålning till de boende i närheten av hamnar och farleder skall minskas. Resultatet blir en väsentligt förbättrad miljö i båda fallen.

Upplägg och genomförande

Projektet, ett s.k. EU-projekt, består av 6 arbetspaket varav SSPA deltager i alla förutom det första som avser en kartläggning av befintligt regelverk. Arbetspaket 2 syftar till att båda söka efter befintliga mätningar avseende buller och vibrationer hos fartyg samt att även utföra nya mätningar. I arbetspaket 3, som SSPA leder, skall lösningar presenteras för att minska både buller ombord och utstrålat buller medan arbetspaket 4 omfattar beräkningar av detta buller. I arbetspaket 5 och 6 sker en sammanställning av resultaten samt spridning av desamma.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.