Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SSPA SILENV

Diarienummer
Koordinator SSPA Sweden AB - SSPA Göteborgskontoret
Bidrag från Vinnova 1 338 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - september 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att genomföra en holistisk analys av de buller och vibrationer som förekommer ombord på fartyg , men även det utstrålade bullret. Målet är att skapa ett grönt fartyg med så låga buller- och vibrationsnivåer som möjligt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Effekten av projektet förväntas bli att komforten för passagerare och besättning ombord skall förbättras, men även att bullerutstrålning till de boende i närheten av hamnar och farleder skall minskas. Resultatet blir en väsentligt förbättrad miljö i båda fallen.

Upplägg och genomförande

Projektet, ett s.k. EU-projekt, består av 6 arbetspaket varav SSPA deltager i alla förutom det första som avser en kartläggning av befintligt regelverk. Arbetspaket 2 syftar till att båda söka efter befintliga mätningar avseende buller och vibrationer hos fartyg samt att även utföra nya mätningar. I arbetspaket 3, som SSPA leder, skall lösningar presenteras för att minska både buller ombord och utstrålat buller medan arbetspaket 4 omfattar beräkningar av detta buller. I arbetspaket 5 och 6 sker en sammanställning av resultaten samt spridning av desamma.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04146

Statistik för sidan