Spridning av metoder för högteknologiskt lantbruk baserat på resultat från projektet Grönovation

Diarienummer 2017-04414
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att realisera ett kompetenslyft för yrkesverksamma inom lantbruk. Det är inriktat mot innovationer och innovationsförmåga och tar utgångspunkt i resultat från projektet Grönovation. Syftet är också att implementera en idé som har utvecklats i Grönovation, nämligen ett koncept för dator- och distansbaserad rådgivning. Det första målet är att bidra till värdefull kunskapsutveckling hos lantbrukare gällande innovationer och innovationsarbete. Det andra är att realisera ett icke platsbundet rådgivningskoncept med stöd av sensorer och ev. artificiell intelligens.

Förväntade effekter och resultat

Genom kompetensutvecklingspaketet får yrkesverksamma i branschen en uppdaterad överblick över tekniska förändringar. Genom paketet kommer vi också sprida kunskap om hur man kan bedöma ny teknik i ljuset av ekonomisk och annan nytta för den enskilde lantbrukaren. Utbildningspaketet sprids via Vreta Kluster exempelvis genom informella studiecirklar. Rådgivningskonceptet innebär att lantbrukaren ska kunna koppla upp sig direkt från fältet mot rådgivare och få snabba diagnoser likväl som förslag på eventuella insatser.

Planerat upplägg och genomförande

Framtagningen av kompetensutvecklingspaketen för näringen genomförs främst genom utveckling “på kammaren” med stöd av den förtrogenhet och den information som har byggts upp inom Grönovation. Realiseringen av det nya rådgivningskonceptet genomförs genom dels utveckling, dels tester av integrationer mellan människa, kamera och sensorer och ev. med stöd av artificiell intelligens. Arbetet görs med hjälp av experter samt lantbrukare. Båda projekten är ett samarbete mellan Linköpings universitet, IBM Svenska AB och Vreta Kluster.

Externa länkar

Grönovation: Ett forskningsprojekt om innovation inom de gröna näringarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.