Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Spridning av metoder för högteknologiskt lantbruk baserat på resultat från projektet Grönovation

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att realisera ett kompetenslyft för lantbrukare gällande innovation och innovationsförmåga, med utgångspunkt i resultat från projektet Grönovation. Syftet var också att implementera en idé om ett koncept för distansbaserad rådgivning. Det första målet var att bidra till värdefull kunskapsutveckling hos lantbrukare gällande innovation och innovationsarbete. Det andra målet var att realisera ett nytt rådgivningskoncept med stöd av sensorer och ge möjlighet till artificiell intelligens.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom kompetensutvecklingspaketet fick lantbrukare en överblick över tekniska förändringar. I paketet ingick också modeller, bl.a. för att bedöma ny teknik i ljuset av främst ekonomisk nytta för den enskilde lantbrukaren. Kunskapen spreds via Vreta Kluster, via konferenser på annan ort, mässor, fältdagar och artiklar. Rådgivningskonceptet gav effekten att lantbrukare nu kan koppla upp sig direkt från fältet mot rådgivare på annan ort och få snabba svar och förslag på insatser.

Upplägg och genomförande

Framtagningen av kompetensutvecklingspaketen genomfördes med stöd av förtrogenhet, information och nätverk av personer som hade byggts upp inom Grönovation. Realiseringen av det nya rådgivningskonceptet genomfördes genom inventering, utveckling och tester av teknik, främst närfältsensorer och mobil kommunikationsteknik. Arbetet bedrevs med hjälp av teknikexperter samt lantbrukare och i samarbete mellan Linköpings universitet, IBM och Vreta Kluster samt i dialog med Lovang Lantbrukskonsult.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 oktober 2017

Diarienummer 2017-04414

Statistik för sidan