Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 3 437 191 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2020
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att minska påverkan på vår natur genom att minska industriellt resursuttag och därmed skapa en mer hållbar industri för textilier. Målet har därför varit att utveckla en maskin, ReSpin, som på ett så hållbart sätt som möjligt återvinna redan framställda tyger till ny råvara tillsammans med en mer nutidsanpassad cirkulär affärsmodell. För att skapa skillnad krävs en allmän beteendeförändring vilket bearbetats genom att sprida kunskap om textiliers breda miljöpåverkan vilket gjorts via plattformen TänkOm.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har i sin helhet uppnått önskade resultat och förväntningar. Återvunnen fiber har genom ReSpin ökat sin snittlängd jämfört med befintliga tekniska lösningar med minst 100% och skapat förutsättningar för att kunna spinna nya trådar med endast liten, om ens någon, jungfrulig fiber adderad. Tillsammans med en i tiden anpassad affärsmodell kommer vi få till en ny marknad för både återvunnen fiber samtidigt som en enorm försäljningspotential av maskinen ReSpin, främst globalt.

Upplägg och genomförande

Projektet som är ett samverkansprojekt mellan industri och akademi. Tack vare akademin har projektet haft många samarbeten med studenter ett fantastiskt lyckat resultat där kreativiteten är överväldigande. Flera studentarbeten tillsammans med sommarjobb har avlöst varandra. Kommunikationsarbetet resulterade i uppbyggnad av ny plattform tillsammans med andra aktörer. Allt för att sprida kunskap och därmed skapa medvetande inom textiliers breda miljöpåverkan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 maj 2020

Diarienummer 2017-03718

Statistik för sidan