Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber

Diarienummer 2017-03718
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 3 438 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2017 (autumn)

Syfte och mål

Syftet är att skapa förutsättningar till en mer hållbar konsumtion av bomull genom ny återvinningsteknik och riktad kommunikation. Detta genom att mekaniskt kunna återvinna bomullstextilier med avsevärt förbättrad fiberkvalitet tillsammans med kunskapsspridning kring de faktiska kostnader som textilkonsumtion innebär. Målet är att på sikt minska den konventionellt odlade bomullen till förmån för återvunnen samt möjliggöra övergången till en cirkulär textilbransch.

Förväntade effekter och resultat

Effekten förväntas bli en mer eftertänksam produktion av bomull som erhåller sitt egentliga pris baserat på de faktiska konsekvenserna av sina ekologiska fotavtryck. Tillsammans med ny återvinningslösning kommer detta resultera i en mer hållbar konsumtion där återvunnen bomullsfiber ses som självklar råvara till något nytt. Därmed minskar även den globala kemikalieanvändningen, det resursslöseri och den negativa miljöpåverkan som textilindustrin står för idag. Med ökad levnadsstandard ökar även konsumtionen vilket ger förutsättningar till ny exportmarknad för Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföras i fyra arbetspaket. 1. Teknikutveckling; innefattar fem faser från vidareutveckling och anpassning av framtagen teknik, till detaljkonstruktion, produktion och test/validering. 2. Affärsutveckling och Projektledning; hanterar bl a utveckling av affärsmodell mellan SMF för industriell produktutveckling. 3. Metodutveckling; innebär uppdatering av framtagen produktutvecklingsmetod med dess verktyg Återvinningsnyckeln. 4. Kommunikationsplan; pågår löpande och innefattar informations- och kunskapsspridning samt marknadsföring.

Externa länkar

Hemsida för Saiboos miljöprojekt Tyg till Tyg, där Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber ingår.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.