Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber

Diarienummer
Koordinator SAIBOO AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 474 560 kronor
Projektets löptid november 2016 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet är att skapa förutsättningar för att genom up-cycling återvinna förbrukad bomullstextil till ny textil, dvs sluta materialcykeln. Detta innebär att den nya produkten ska ha högre eller likvärdigt värde som den jungfruliga. I enlighet med projektets syfte har befintliga och möjliga mekaniska tekniker för återvinning, samt övriga utmaningar vid tillverkning av tyg och tråd identifierats och kartlagts. Ett konsortium med önskad kompetens har bildats för att ta projektet vidare till steg 2.

Långsiktiga effekter som förväntas

Med goda resultat av utvärderade tekniska koncept har vi identifierat krav och behov som ansetts avgörande för en väsentlig förbättrad återvinningsmetod av bomullstextil. Inom området miljö är effekterna många rörande utsläpp, vattenförbrukning etc. Genom nya och fördjupade kontakter har vi byggt ett starkt konsortium av aktörer inom textila värdekedjan, maskinteknik, produktinnovation samt affärs- och produktutveckling och skapat goda förutsättningar för en återvinningsmaskin som når industriell framgång.

Upplägg och genomförande

Projektet har i stort genomförts enligt plan. Kartläggning av tekniker och marknader har utförts genom omvärldsanalys, litteraturstudier och dialog med relevanta aktörer. Samarbetet med akademin har bl a resulterat i utvärdering av återvinningsprinciper samt konceptgenerering av nya lösningar. Arbetet med sammansättningen av parter har skett löpande, och vi är övertygade om att vi hittat rätt kompetens och driv för att kunna förverkliga vår idé i kommande steg.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016

Diarienummer 2016-03764

Statistik för sidan