Spetsanvändare inom orienteringssporten som bas för innovativa idrottsprodukter

Diarienummer
Koordinator SILVA SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 410 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har utvecklat en öppen innovationsmetodik med fokus på spetsanvändare. Metoden har utformats så att den är integrerbar med Silvas befintliga processer och arbetssätt. Inriktningen har under projektet legat på orienterare, och det är med hjälp av spetsanvändare inom det området som en prototyp har arbetats fram. Den slutgiltiga metodiken är dock inte begränsad till att användas enbart till orienteringssporten utan är en generell metod som kan anpassas till olika områden och nivåer av innovation.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en öppen innovationsmetodik med fokus på spetsanvändare. Metoden bygger på att spetsanvändare hittas innan ett projekt startas; det sker med andra ord inte i ett projekt som exempelvis för spetsanvändarmetoden. Vid de tillfällen då spetsanvändare inte hittats används istället IDEO eller traditionell metodik. Förslag på användning av crowdsourcing har gjorts, här krävs mer arbete för att anpassa en sådan metodik till Silva. En prototyp har tagits fram. Den tekniska delen och visuell feedback är avklarad. Skisser finns för ljudfeedback och kombination.

Upplägg och genomförande

Upplägget var för projektet fördelaktigt då området var definierat vid projektstart, samt att vi hade en specialist och central person inom orienteringsområdet som hade lätt att peka ut spetsanvändare och attrahera dessa. Denne hade även koll på trender inom området. Genom SICS kontakter fick vi ta del av kod till prototypens mjukvara som hade tagit alldeles för lång tid att ta fram från grunden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.