Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Spårbarhetslösning för elektriska och elektroniska produkter för ett cirkulärt system

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik - Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

För att uppnå en mer resurseffektiv användning av elektriska och elektroniska produkter behöver livslängden samt användningsfasen för sådana produkter ofta förlängas. För att möjliggöra detta finns det ett behov av att aktörer i värdekedjan kan få ta del av mer information om produkterna. I dag finns en avsaknad av sådan information. Därför är projektet vision att med ett spårbarhetssystem kunna säkerställa att information som ligger i linje med en hållbar produktion görs tillgänglig samt att utöka och effektivisera delningstjänster, återanvändning och materialåtervinning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Med ett spårbarhetssystem för EE-produkter kan aktörer genom hela värdekedjan enkelt få tillgång till information så som reparationsinstruktioner, möjligheter för återanvändning och materialinnehåll. Förväntade effekter är bland annat att: (1) fler EE-produkter återanvänds och samlas in istället för att bli kvar oanvända i våra hushåll; (2) högre materialåtervinningsgrader nås för insamlade produkter; och (3) producenter får bättre förståelse för hur deras produkter används och baserat på detta kan utveckla produkter som håller bättre och därför kan leva längre.

Upplägg och genomförande

I steg 1 har vi (i) kartlagt behovet av spårbarhet samt kopplade utmaningar genom hela värdekedjan; och (ii) identifierat potentiella systemlösningar för att nå en ökad spårbarhet för EE-produkter. Detta resulterade i en handlingsplan för att utföra Proof of Concept-tester av ett spårbarhetssystem som kommer att genomföras i steg 2. I steg 3 är planen att sedan genomföra skarpa tester i större skala. Projektgruppen i steg 1 har bestått av Chalmers Industriteknik, Dustin, Elgiganten, El-Kretsen, GS1, Lenovo, Naturskyddsföreningen, Redeem och Sims Recycling Solutions.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00401

Statistik för sidan