Spårbarhetslösning för elektriska och elektroniska produkter för ett cirkulärt system

Diarienummer 2018-00401
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik - Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

För att uppnå en mer resurseffektiv användning av elektriska och elektroniska (EE) produkter behöver livslängden samt användningsfasen för sådana produkter ofta förlängas. För att möjliggöra detta finns det ett behov av att samtliga aktörer i värdekedjan kan få ta del av mer information om produkterna. I dag finns en tydlig avsaknad av sådan information och ett sätt för att tillhandahålla aktörer nödvändig information är en spårbarhetslöning för EE-produkter. Målet med projektet är att uppnå en ökad spårbarhet och på så vis effektivisera återanvändningen och återvinningen av EE.

Förväntade effekter och resultat

Projektets vision är att utveckla och implementera en spårbarhetslösning för EE-produkter där alla berörda aktörer enkelt kan få tillgång till information så som reparationsinstruktioner, möjligheter för återanvändning och materialinnehåll. Förväntade effekter är bland annat att: (1) fler EE-produkter återanvänds och samlas in istället för att bli kvar i våra hushåll; (2) högre materialåtervinningsgrader nås för insamlade produkter; (3) producenter får bättre förståelse för hur deras produkter används och baserat på detta kan utveckla produkter med längre hållbarhet.

Planerat upplägg och genomförande

I steg 1 ska vi: (i) kartlägga behovet av spårbarhet samt kopplade utmaningar genom hela värdekedjan; och (ii) identifiera potentiella lösningar för att nå en ökad spårbarhet för EE-produkter. Resultatet kommer att presenteras i en handlingsplan för att i steg 2 sedan testa och utvärdera en eller flera tekniker i fysiska flöden. I steg 3 ska en handlingsplan tas fram för att implementera ett system i större skala. Projektgruppen består av Chalmers Industriteknik, Dustin, Elgiganten, El-Kretsen, GS1, Lenovo, Naturskyddsföreningen, Redeem och Sims Recycling Solutions.

Externa länkar

Beskrivning av projektet hos Chalmers Industriteknik

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.