Spänningsfri temperatur, verifiering

Diarienummer 2012-00404
Koordinator EBER DYNAMICS AB
Bidrag från Vinnova 288 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har verifierat en ny metod för att mäta spänningsfri temperatur, som är mycket viktig för att förhindra solkurvor inom järnvägen. Verifiering är utförd genom att jämföra den nya metoden med standardmetod. Resultatet är lovande, men ännu inte perfekt. Nationell patentansökan är inlämndad i världens största järnvägsländer.

Resultat och förväntade effekter

Den nya metoden har jämförts med befintlig standardmetod i fyra punkter. En mycket god relativ överensstämmelse finns. Dock finns några förbättringsområden för att metoden ska konkurrera med liknande noggrannhet. Metoden är dock helt överlägsen genom att data erhålls kontinuerligt längs spåret.

Upplägg och genomförande

En expert på beräkning projektanställdes i samband med projektstart. Ett bra grundarbete med att strukturera beräkningarna utfördes. Tyvärr fanns vissa problem med underliggande mätsystem som tog tid att lösa, varför bra data saknades för projektanställd. Med bra underliggande data och verifieringsmätningar med känd metod har projektet slutförts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.