SpaceTime KM som tjänsteförmån

Diarienummer 2017-04477
Koordinator SpaceTime Communication AB - SpaceTime Communication
Bidrag från Vinnova 748 600 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Projektets mål är att ha testat och utvärderat både en teknisk och affärsmässig lösning som möjliggör för organisationer att erbjuda sina medarbetare en KM-lösning som personalförmån. I testen ingår tillgång till kollektivtrafikresor samt medlemskap i en extern bilpool. Kopplingar till fler tjänster utreds under projektets genomförande.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat förväntas leda till ett underlag för framtagande av en hållbar affärsmodell för alla ingående parter, både organisationer slutanvändare och leverantörer av transporttjänster. Vidare förväntas projektet klargöra eventuella behov av förändringar av lagstiftning som i dagsläget försvårar optimering av resande ur ett hållbarhetsperspektiv genom införandet av denna typ av tjänster.

Planerat upplägg och genomförande

Utvecklingen av plattformen inleds i november 2017 med målsättningen att den ska vara klar för intern testning i december. Under hösten görs uppgraderingar av den existerande bilpoolen i Järfälla samt kommunikation och rekrytering av pilotanvändare i Järfälla. Därefter inleds testningen av tjänsten under våren för att avslutas efter sommaren 2018.Testningen följs upp med en utvärdering under hösten 2018.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.