Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SpaceTime KM som tjänsteförmån

Diarienummer
Koordinator SpaceTime Communication AB - SpaceTime Communication
Bidrag från Vinnova 748 600 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Mål - Testa och utvärdera en KM-tjänst för privat resande för anställda i en organisation (Järfälla kommun) som använder SpaceTime för tjänsteresande. Målet har ej kunnat uppfyllas pga av ändrade förutsättningar under projekttiden. Strategiska förändringar och förseningar av tekniska leveranser hos leverantörer (kollektivtrafikleverantör/bilpoolsleverantör) samt ändrade organisatoriska förutsättningar hos testkunden (uppsättning av extern förmånsportal under projektperioden) har lett till återkommande förseningar samt oklarheter kring avtalshanteringar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resurserna har använts för att designa och utveckla spacetimesystemet så att projektet ska kunna genomföras när de system och tjänster som vi är beroende av är klara att leverera det som behövs. Design av koppling till Benifys förmånsportal som kunden anskaffade under projekttiden har även genomförts vilket kan leda till väldigt goda uppskalningsmöjligheter framöver för Spacetime lösningen (eller annan alternativ leverantör av liknande tjänst).

Upplägg och genomförande

Projektparten hos organisationen som skulle testa systemet var tyvärr ej medveten om att man samtidigt höll på att införa en helt ny extern lösning för personalförmåner. Mycket tid och resurser behövde ägnas åt förankringsarbete för projektet hos en helt ny projektpart. Projektet där flera olika IT-system ska kopplas samman löper alltid stor risk att drabbas av stora förseningar. Vid dylika projekt är det viktigt att alla parter är med samt har finansiering för att undvika nedprioriteringar internt hos olika delleverantörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 oktober 2017

Diarienummer 2017-04477

Statistik för sidan