Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Spacerpad - en återanvändningsbar binda

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Bidrag från Vinnova 478 747 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet var att utveckla och förse marknaden/slutanvändare med en återanvändningsbar och hygienisk binda och därmed bidra till hälsa, jämställdhet och en hållbar konsumtion. Idag har vi en prototyp som enligt lab och användartester visat sig fungera mycket bra. Genom samverkan med materialleverantörer, tillverkare, distributionskanaler samt användarrepresentanter, har vi idag ett internationellt och multiprofessionellt konsortium för fortsatt utveckling av projektet.

Resultat och förväntade effekter

En behovs- och marknadsanalys visar att det finns ett stort behov av vår produkt. Regeringar i sk låginkomstländer, FN-organ och biståndsorganisationer (NGO) lägger årligen stora summor pengar på mensskydd. Det finns en önskan om att investera dessa pengar i en mer hållbar produkt. En konkurrensanalys visar att alternativa produkter finns, men att de ej uppfyller samma höga krav som Spacerpad. Vi har idag etablerade kontakter med representanter för hela värdekedjan och utkast till avtal inför ansökan om steg 2.

Upplägg och genomförande

Genomförande av steg 1 har gått enligt förväntan. Vi har nått målen tack vare en god sammansättning av parter och att projektet är relativt moget. Arbetet med utländska kontakter kräver dock tid på plats då kommunikationen försvåras av att den har en tendens att bli sporadisk samt att kulturella olikheter kan försvåra samförstånd. Viktigt att ha i åtanke i fortsatt genomförande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03356

Statistik för sidan