SP Process Development

Diarienummer 2012-04224
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Affärsutveckling
Bidrag från Vinnova 13 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att säkerställa uppbyggnaden av SP Process Development för att enligt plan kunna initiera verksamheten, vilket är uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Nedanstående punkter är uppfyllda genom projektet: -En kartläggning av behovet av SP Process Development -En väl fungerande infrastruktur vid start -En väl fungerande organisation för uppbyggnadsfas samt driftsfas -Underlag för anslutning av kvalitets- och ledningssystem för SP Process Development -Nödvändiga tillstånd och avtal på plats -Bättre förståelse kring marknadsförutsättningar och marknadsklimat

Upplägg och genomförande

Samtliga arbetspaket är genomförda: AP1: vidareutveckla förstudien som togs fram under Q2 2012 för att få en bättre bild kring behovet av olika tjänster inom SPPD:s fyra sektioner. AP2: säkra infrastrukturen för SPPD. AP3: fokuserar på en organisation för uppbyggnadsfas; en utökad arbetsgrupp för att genomföra arbetet inom projektperioden. AP4: syftar till att rekrytera nyckelpersoner inför driftsfas AP5: upprättande av kvalitets- och ledningssystem för att bidra till en hållbar utveckling AP6: säkerställa tillstånd och avtal AP7: affärs- och kompetensutveckling

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.