Sound Track It-

Diarienummer 2015-05470
Koordinator Klevgränd Produkter AB
Bidrag från Vinnova 403 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juli 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag hösten 2015

Syfte och mål

Målet med projektet är att ge mobilanvändare möjligheten att professionellt kunna ljudlägga och musiklägga filmklipp/rörliga bilder direkt i sin telefon.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i iPhone- applikationen ´Undertoner´. Genom enkla interaktioner kan appens användare anpassa musik till en films längd och innehåll. Användaren kan förutom att välja tema ändra musikens intensitet och dramaturgi genom att t.ex. sätta ut filmiska klimaxpunkter, effekter och välja olika musikaliska slut på filmmusiken. Appens musikaliska egenskapar har möjliggjorts genom bolagets egenutvecklade adaptiva musikmotor AudioCue. Appen planeras lanseras i sept.2016 och kommer erbjuda olika musikteman för att kunna passa många olika användningsområden.

Upplägg och genomförande

Genom löpande användartester har vi inom projektet optimerat funktioner och gränssnitt för att skapa ett effektivt verktyg. Begränsningen har varit den mobila enhetens storlek. Funktioner har renodlats, och i vissa fall helt tagits bort, för att på en begränsad skärmyta kunna ge en intuitiv användarupplevelse. Teknologin och angreppssättet har visat sig öppna upp för ett stort antal mer avancerade funktioner som kan komma att implementeras längre fram, men då kanske som mjukvara utvecklat för desktop alternativt som komplettering av existerande video-redigeringsmjukvaror.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.