Sotsensorer för en hälsosam miljö, SootSens

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bidrag från Vinnova 2 340 000 kronor
Projektets löptid november 2007 - oktober 2009
Status Avslutat

Externa länkar