Soot sensors for a healthy environment, SootSens

Reference number
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Funding from Vinnova SEK 2 340 000
Project duration November 2007 - October 2009
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-02679

Page statistics