Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SoSSUM Core: System-of-Systems for Smart Urban Mobility Core activities

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS, Kista
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - september 2019
Status Avslutat
Slutrapport 2018-03214.pdf (pdf, 750 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Detta projekts ursprungliga mål var att säkerställa att den strategiska satsningen SoSSUM:s övergripande syfte att bygga kunskap kring urban mobilitet och system-av-system skulle uppnås, genom att tillhandahålla koordinerande och kunskapsbyggande aktiviteter. Då projektet beviljades väsentligt lägre medel än ansökt, och för en kortare period, har dessa ursprungliga mål bara kunnat uppfyllas till en mindre del.

Långsiktiga effekter som förväntas

De viktigaste konkreta resultaten är workshops kring dels affärsmodeller och finansiering, och dels arkitektur, för SoS; en uppdatering av forskningsläget; kartläggning av de pågående R&D-projekten inom satsningen och identifiering av kunskapsluckor; samt en nationell workshop kring SoS.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits i fyra huvudaktiviteter: (1) Programledning; (2) Strategi; (3) Kunskapssyntes; och (4) Mötesplatser. Detta följer den ursprungliga planen, men innehållet i varje del har kraftigt reducerats för att stämma med den tilldelade budgeten. Denna reducering har gjort att parterna inte har upplevt att projektet motsvarat deras förväntningar, och det har varit svårt att hitta bra roller och engagemang för var och en.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 oktober 2018

Diarienummer 2018-03214

Statistik för sidan