Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SoSSE1: Säkerhetsutvärdering för system-av-system, förstudie

Diarienummer
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2015-04840.pdf (pdf, 472 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att studera metoder för säkerhetsanalys av komplexa system på en tillämpning inom kooperativ körning (platooning). En metod baserad i systemteori, Systems Theoretic Accident Model and Processes (STAMP), utvärderades med lovande resultat. Öppna utmaningar är integration av denna metod med dagens säkerhetsarbete i fordonsindustrin samt anpassning av metoden för större och mer verklighetstrogna system-av-system. Med detta projekt har grunden lagts för ett steg i den riktningen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet visade på för- och nackdelar med STAMP som metod för säkerhetsanalys av system-av-system (SoS). Som ett resultat skapades en grund för fortsatt metodforskning inom området samt tillämpning på mer realistiska SoS. Dessa två spår kommer att vara nödvändiga i framtiden för att möjliggöra verklig utrullning av SoS-teknologin. Arbetet ledde även till intressanta diskussioner om hur metoden skulle kunna passa in i dagens arbetsgång inom säkerhetsarbetet i industrin.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av två delar, kunskapsuppbyggnad och säkerhetsanalys. Den första delen genomfördes bl.a. genom självstudier, mappning av vetenskapliga publikationer, samt besök på MIT. Analysen genomfördes i nära samarbete mellan projektparterna för att fånga upp såväl forskningsfronten som viktiga tekniska aspekter av den studerade exempelapplikationen. Det nära samarbetet och kunskapsutbytet upprätthölls genom regelbundna projektgemensamma workshopar (5 heldagar).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-04840

Statistik för sidan