Som hand i handske

Diarienummer 2014-05450
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Kvalitet och Patientsäkerhet
Bidrag från Vinnova 158 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Problemet med felanvändning av handskar är stort inom sjukvården och de icke användarvänliga ställningar för handspaketen är en källa till förtret. De går sönder, handskar faller ur och stoppas in igen med kontaminering som följd. Projektets syfte var att utveckla, pröva och utvärdera en ny typ av handskförpackningsställning som har potential att minska bakteriekontaminering, resursslöseri och minska irritationsmoment i vården. Detta mål har uppnåtts på alla punkter.

Resultat och förväntade effekter

Vårdpersonalen föredrog den nya handskhållaren, handssvinnet minskade liksom kontamineringen av handskarna. Det goda resultatet gör att företaget som tillverkat prototypen, Harry Holms, nu planerar att gå vidare med produkten för att få den i produktion.

Upplägg och genomförande

Observationer och intervjuer angående användarvänlighet gjordes dels av den befintliga handskpaketställningen och av prototypen. Mätning av handskar som kastas på grund av att det faller ut många handskar ur paketet gjordes före testet av den nya prototypen och med den nya prototypen på plats. Odlingar runt handskpakethålet gjordes före och efter införandet av den nya ställningen som också omfattar ett munstycke som gör att endast en handske kan tas ut i taget. Hållfasthetstester och materialtester när det gäller rengöring av munstycket genomfördes också. Olika vinklar på handsställningen testades med en enkel prototyp innan tillverkning av slutlig testprodukt. Projektet utmynnade i en godkänd magisteruppsats på KTH.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.