Solcellskollen

Diarienummer 2017-04221
Koordinator Solcellskollen AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Solcellskollen.se gör en investering i solceller tryggare, mer lättanalyserad, och mer ekonomisk för privatpersoner och mindre företag, och bidrar därmed till uppbyggnaden av en massmarknad för solceller. Solcellskollen fyller ett tomrum av en neutral och konsumentinriktad plattform och community för potentiella solcellskunder.

Förväntade effekter och resultat

Om 1 år är Solcellskollen den svenska go-to tjänsten för de som vill sätta upp solceller på sitt hus eller fastighet, och driver mycket organisk trafik. Vi har även en skalbar produkt, framförallt med avseende på installatörsportalen, som kan spridas till andra marknader eller tekniska områden. Om 5 år är Solcellskollen en viktig kugge i en nordisk massmarknad för solceller, där en solcellsinvestering upplevs som trygg och lättanalyserad. Vi har breddat plattformen till att göra fler tjänster för mindre aktörer på solcellsmarknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Att stärka online-profilen är vårt viktigaste redskap att öka försäljning, få in fler användare för att bättre kunna validera tjänsten. Resurser läggs på att förbättra och automatisera fler tjänster, skapa bra innehåll, samt att utveckla ny funktionalitet. Säljaktiviteter och kundvalideringsträffar. Detta innefattar bl.a. resor och träffar med kunder, huvudsakligen leverantörer, men även i viss mån villaföreningar, grannskapsträffar eller seminarium. Vi kommer att åka på flertalet relevanta mässor för solcellsbranschen.

Externa länkar

Webbtjänsten Solcellskollen där vi bedriver vår huvudsakliga verksamhet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.