Solcellsanläggningar som landmärke

Diarienummer 2014-03966
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Exploateringskontoret
Bidrag från Vinnova 403 600 kronor
Projektets löptid juli 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syften med tävlingen var att hitta solenergilösningar som är genomförbara och som kan bli ett signum för Norra Djurgårdsstaden. Målen var att attrahera en bred internationell målgrupp. En arbetsgrupp tog fram bedömningskriterier och tävlingen lanserades på www.stockholmsolarchallenge.com. Förslagen bedömdes av en jurygrupp och en vinnare utsågs, två hedersomnämndes. Innovationstävlingen lockade 70 genomarbetade och kreativa bidrag från hela världen, se bilaga 1 och 2. För närvarande utreds på vilket sätt någon av lösningarna kan implementeras inom Norra Djurgårdsstaden.

Resultat och förväntade effekter

Stockholm Solar Challenge lanserades under vintern 2014 och en jurygrupp utsågs. Innovationstävlingen lockade 70 genomarbetade och kreativa bidrag från hela världen, se bilaga 1 och 2. Tävlingen fick stor genomslag i media och genererade ett 30-tals artiklar, se bilaga 3. Det vinnande bidraget kan bli ett signum samt en innovation som är möjlig att replikera inom och utanför Norra Djurgårdsstaden. Dessutom kan lösningen öka förståelsen för nyttan med solenergiteknik. Staden utreder på vilket sätt någon av lösningarna kan implementeras inom Norra Djurgårdsstaden.

Upplägg och genomförande

Tävlingen planerades från juli till september 2014. En arbetsgrupp utsågs och tävlingsunderlaget arbetades fram som lanserades på www.stockholmsolarchallenge.com. Tävlingen pågick mellan oktober 2014 till januari 2015. Sqore sammanställde alla bidrag som var kompletta och utförde en grundbedömning av samtliga bidrag och en rankad lista som bestod av 28 bidrag skickades till juryn som utvärderade bidragen. Juryn möttes under att antal möten för att slutligen välja en vinnare. Priset delades ut på konferensen Ecoforum av miljöborgarrådet Katarina Luhr, Stockholms stad.

Externa länkar

Under hösten 2014 lanserades innovationstävlingen och alla bidrag kunde lämnas via hemsidan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.