Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Solceller på lastbilar för miljövänliga transporter

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för kemi - Ångström
Bidrag från Vinnova 8 340 188 kronor
Projektets löptid januari 2021 - augusti 2023
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

En av de största utmaningarna idag är att minska utsläppen av CO2 från fossila bränslen för att minska klimatpåverkan, och i Sverige används en stor del av de fossila bränslena för att driva transporter. Målet i det här projektet är att utveckla nya system med moderna solceller på lastbilar för att minska utsläppen av CO2 och för balansering av elnätet. I projektet kommer aktörer från forskning, fordonstillverkare, trailertillverkare, solcellstillverkare, energibolag och användare att samverka för en ny generation lastbilar där solenergi direkt kan minska CO2-utsläppen.

Förväntade effekter och resultat

I steg 1 i projektet genomförde vi beräkningar och ett första test med några solpaneler på en lastbil under en längre tid. Resultaten var mycket lyckade och projektet har därför en mycket hög potential att minska utsläppen av CO2 från transporter väsentligt. I Europa skulle CO2 utsläppen kunna minska med flera miljoner ton/år om några procent av lastbilarna använder lösningen i projektet. Vi kommer även att undersöka möjligheten att koppla in lastbilen till elnätet och där vi förväntar oss att solcellerna och batteriet skulle kunna användas för att balansera elnätet.

Planerat upplägg och genomförande

Planen för projektet är kortfattat att under 2021 kommer vi att konstruera och bygga lastbilen med trailer med solceller, batterier och kopplingen till elnätet. Vi kommer även att börja undersöka hur lastbilens koppling till elnätet skulle kunna användas som en möjlighet för energilagring och energikälla. Samtidigt kommer vi också att utveckla en ny generation effektiva solceller speciellt anpassade för lastbilar. Under 2022 kommer vi att testa lastbilen och systemet i drift, utvärdera och förbereda inför steg 3 i projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 mars 2023

Diarienummer 2020-01864

Statistik för sidan