Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Solceller på lastbilar för miljövänliga transporter

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för kemi - Ångström
Bidrag från Vinnova 8 295 158 kronor
Projektets löptid januari 2021 - augusti 2023
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Det viktigaste syftet med projektet var att visa hur solceller kan användas inom lastbilstransporter för att minska CO2-utsläpp och i projektet var huvudmålet att bygga en prototyp för en lastbil för tunga transporter med solceller på lastbilens släp för energi till framdrivning och laddning av batterier, vilket inte har gjorts förut. Detta mål lyckades vi uppnå i projektet och vi har även testat lastbilen under en längre tid på testbana och till viss del även i verkliga transportuppdrag.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har visat att det är möjligt att bygga en tung lastbil som delvis drivs av solceller, och även undersökt dess funktion i drift. Den förväntade effekten av solcellerna är en minskad användning av diesel i lastbilen och därmed minskade CO2 utsläpp. Vi har i projektet visat att systemet med solceller fungerar och bidrar med energi till framdrift av lastbilen, och mätningar för lastbilen i verkliga transportuppdrag pågår för att se hur mycket dieselförbrukningen kan reduceras med hjälp av solcellerna.

Upplägg och genomförande

Genom samverkan mellan användare, fordonstillverkare, solcellstillverkare, energibolag och forskare har vi jobbat för att ta fram en verklig lösning som kan införas i ett ganska kort tidsperspektiv. Vi kunde med hjälp av dessa deltagare i projektet nå från en idé ända till en lösning som vi visat fungerar, och som kan utvecklas vidare genom fortsatt samarbete. I projektet har de olika deltagarna samarbetat på alla nivåer både i arbetspaketen och i ledningsgruppen för projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 december 2023

Diarienummer 2020-01864

Statistik för sidan