SolarFlex - solvärmesystem för direktinkoppling på befintlig varmvattenberedare

Diarienummer
Koordinator EfficaxEnergy AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - maj 2012
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Syftet var att undersöka SolarFlexs eventuella marknadspotential och hur man skapar ett så effektivt marknadserbjudande som möjligt. Målet är att ta fram en ´plug-and-play´ inkopplingsenhet för direktinkoppling av solfångare på befintliga varmvattenberedare. Detta gör att när solvärmesystemet installeras behövs ingen ny tank eller några förändringar på huset. Detta minskar investeringskostnaden och framförallt installationsarbetet.

Resultat och förväntade effekter

De färdigställda prototyperna visade sig vara betydligt svårare att realisera i verkligheten än vad som beräknats. För att ta fram prototyper som har en rimlig chans att tillverkas för låga kostnader fick bland annat en specialtillverkad ventil tas fram. Denna ventil finns nu tillsammans med inkopplingslösningen patentsökt. Patentet kommer att få stor betydelse för skydd av produkten. Samtidigt ökar patentet möjligheten att attrahera investerare för vidare utvecklingsarbete.

Upplägg och genomförande

Steg ett var att designa en möjlig lösning av produkten. Speciellt fokus hölls på att ta fram robusta lösningar som möjliggör en kostnadseffektiv tillverkningsprocess. Med en förståelse för tillverkningsproblem och möjliga lösningar kan ett ungefärligt försäljningspris räknas fram. Detta skapar förutsättningar för framtida marknadsundersökningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.