Sökdatabas

Diarienummer 2015-00794
Koordinator MEMOBIT TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - december 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Utveckla en ny typ av sökdatabas för nätverk. Teknologin baseras på nya patenterade algoritmer. Sökdatabasen är avsedd för integrerade kretsar i kommunikationsutrustning, tex router/switch. Kvantifiera fördelar i termer av pris, prestanda och energiförbrukning. Fungerande demonstration av hårdvara och mjukvara, med verkliga användningsfall för switch, router och brandvägg.

Resultat och förväntade effekter

Memobit lösningen löser på ett unikt sätt användningsfallen: exakt match, prefix match, ternär match och intervall match. Speciellt anmärkningsvärd är den låga effektförbrukningen för ternär/intervall match för accesskontroll/brandvägg. Till skillnad från algoritmiska TCAM lösningar kan tabell hantering göras med hög hastighet och liten minnesanvändning.

Upplägg och genomförande

Hårdvara och mjukvara utvecklades parallellt i projektet. Efter att hårdvara och mjukvara verifierats på registernivå startade simulering av användningsfall i ett komplett system. Den mesta projekttiden användes för att minimera energiförbrukningen. Lösningen har förfinats och förbättrats under ett stort antal iterationer. Den färdiga lösningen möter våra krav på energieffektivitet, samtidigt som pris, prestanda och mjukvarueffektivitet upprätthålls.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.