Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SoftSwitcher Technology Platform: Software Defined Digital Power Driver for Future LED Applications.

Diarienummer
Koordinator SWITCHTECH AB
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var genom en genomförbarhetsstudie skapa en marknadslanseringsplan. Studien påvisade att teknisk så är SoftSwitchern unik i flera aspekter bl.a. kring flexibiliteten och kontrollerbarhet samt kring ljuskontrollförmågan. Avseende den kommersiella sidan så visade studien på vilka säljkanaler och kundtyper som produkten är bättre anpassad för samt hur vi penetrerar den europeiska marknaden. Studien visar också att de finansiella resurserna för att åstadkomma marknadslanseringen är inom ramen för bolaget nuvarande utformning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett fram till en konkret marknadslanseringsplan i hur vi kommer gå tillväga för att lansera produkten i den inhemska och europeiska marknaden samt hur vi ska penetrera marknaderna.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits i egen regi där bolaget genomfört genomförbarhetsstudien. Dock har den kommersiella biten och marknadslanseringsplanen studerats och analyserats med hjälp av Business Sweden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05018

Statistik för sidan