Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

SoftSwitcher Technology Platform: Software Defined Digital Power Driver for Future LED Applications.

Reference number
Coordinator SWITCHTECH AB
Funding from Vinnova SEK 495 000
Project duration November 2016 - September 2017
Status Completed

Important results from the project

Målet för projektet var genom en genomförbarhetsstudie skapa en marknadslanseringsplan. Studien påvisade att teknisk så är SoftSwitchern unik i flera aspekter bl.a. kring flexibiliteten och kontrollerbarhet samt kring ljuskontrollförmågan. Avseende den kommersiella sidan så visade studien på vilka säljkanaler och kundtyper som produkten är bättre anpassad för samt hur vi penetrerar den europeiska marknaden. Studien visar också att de finansiella resurserna för att åstadkomma marknadslanseringen är inom ramen för bolaget nuvarande utformning.

Expected long term effects

Projektet har lett fram till en konkret marknadslanseringsplan i hur vi kommer gå tillväga för att lansera produkten i den inhemska och europeiska marknaden samt hur vi ska penetrera marknaderna.

Approach and implementation

Projektet har bedrivits i egen regi där bolaget genomfört genomförbarhetsstudien. Dock har den kommersiella biten och marknadslanseringsplanen studerats och analyserats med hjälp av Business Sweden.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2016-05018

Page statistics