Social Innovationskatalysator för landsbygdsutveckling

Diarienummer 2013-01733
Koordinator Västerås kommun - Skultuna Kommundel
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Samverkansparterna har undersökt behov för att utveckla den egna innovationskraften, för att kunna möta växande utmaningar. Man har identifierat social innovation som metod och vill stärka den kommunala innovationskraften i samverkan med externa aktörer och medborgare. Projektet har funnit en grund för ett konsortium som kan genomföra den gemensamma projektidén man utformat, och går nu vidare med den i en gemensam projektansökan.

Resultat och förväntade effekter

Konsortiet har utvecklat en gemensam projektidé som bygger på social innovation, med fyra fokusområden, för att stärka innovationskraften i kommunerna: Utbilda kommunens ledare i innovationsledning. Involvera externa aktörer och medborgare i öppna innovationsprocesser. Skapa stödformer för sociala innovatörer. Samverkan mellan konsortiets parter i lärande och aktiviteter. Nästa steg är förankra och anpassa projektidén efter lokala förutsättningar och planera för genomförande i kommunerna.

Upplägg och genomförande

Genom idéhanteringssystemet har projektet involverat (distans- och tids-oberoende) ca150 personer från kommuner, föreningar, företag och enskilda medborgare, i framtagandet av projektidén. Projektet har nyttjat en processledare och sakkunnig inom sociala innovationer vid behovsanalyser och work shops, vilket stöttat bildandet av ett starkt konsortium och innovativ projektidé. Science Parks deltagande har resulterat i projektidéns område med inkubatorer för sociala innovatörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.