Social Innovation Summit 2018

Diarienummer 2018-02472
Koordinator Malmö högskola
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Beslutat
Utlysning Social innovation - temasatsning

Syfte och mål

Att arrangera Social Innovation Summit den 13-14 november i Malmö med 600-700 deltagare från alla samhällssektorer. Att erbjuda innehåll i framkant på temat "Making it big"

Förväntade effekter och resultat

På Social Innovation Summit möts alla sektorer för att gemensamt inhämta kunskap, dela erfarenheter, bredda kontaktnät och skapa förutsättningar för områdets utveckling i Sverige. För att nå målen i Agenda 2030 och för att möta de samhällsutmaningar vi står inför idag krävs nya metoder, nya sätt att arbeta och tänka. På Social Innovation Summit samlas entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar. Årets tema är Making it big

Planerat upplägg och genomförande

Inför Social Innovation Summit: informativ och uppdaterad hemsida, nyheter och material för att marknadsföra mötesarenan, en långsiktig och god relation med våra partners som genererar ett ömsesidigt värde. Till Social Innovation Summit kommer ca 600 700 personer, entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutfattare. Under Social Innovation Summit erbjuder vi ett intressant innehåll. Efter Social Innovation Summit gör vi summering och utvärdering med deltagare, samarbetspartners och arrangörer.

Externa länkar

SI Summit

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.