Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Social Innovation Summit 2018

Diarienummer
Koordinator Malmö universitet
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet var att: Arrangera Social Innovation Summit den 13-14 november i Malmö med 600-700 deltagare från alla samhällssektorer samt att erbjuda innehåll i framkant på temat "Making it big". Målet för projektet har uppfyllts. Det var över 700 deltagare som kom och programmet för summiten finns på konferensens hemsida.

Långsiktiga effekter som förväntas

Social Innovation Summit genomfördes i Malmö den den 13-14 november. Summiten erbjöd en mötesplats där entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutfattare från alla samhällssektorer samlades för att tillsammans inhämta kunskap, dela erfarenheter, bredda sina kontaktnät och bidra till områdets utveckling i Sverige. Årets tema var Making it big.

Upplägg och genomförande

Inför planeringen av SI Summit var målet en jämn fördelning av besökare från alla sektorer, vilket vi också nådde. Årets tema var Making it big, som löpte som en röd tråd i samtliga programpunkter och som våra partners knöt an till sina sessioner på ett bra sätt. Detta gjorde att programmet i sin helhet höll hög kvalitet och uppskattades av deltagarna. UR/Kunskapskanalen återkom för 3:e året i rad eftersom de anser att konferensen är av stor samhällelig relevans. Denna gången beslutade de att filma bägge konferensdagarna (mot endast 1 dag föregående år) vilket är ett uppfyllt kvalitetsmål.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 maj 2018

Diarienummer 2018-02472

Statistik för sidan