Snowfighter

Diarienummer 2015-05390
Koordinator Snöteknik i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Syftet har varit att utveckla en effektiv anläggning för snösmältning, och att testa och utvärdera anläggningen under verkliga förhållanden. Projektet har haft tre delmål: 1) Bygga anläggning och söka patent, 2) Installera anläggningen senast 1 februari 2016, 3) Testa anläggningen för att ta fram underlag för skarp version av anläggningen. 1) och 3) är uppfyllda. 2) uppnåddes inte på grund av svårigheter att få tillgång till en lämplig uppställningsplats från Stockholms stad. Detta löste sig först under april månad, vilket även innebar begränsat med tid för test och utvärdering.

Resultat och förväntade effekter

De tester som ändå kunde utföras visade att anläggningen fungerar som förväntat. Analys av smältvattnet kunde dock inte genomföras. Smärre behov av justeringar i designen noterades, och har nu åtgärdats till den skarpa version av anläggningen som tas fram.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och genomförande har i stort sett fungerat väl. Dock kunde vi inte förutse att det skulle ta så lång tid att få tillgång till en lämplig plats för installation av anläggningen. Före projektstart hade vi under nästan ett år fört diskussioner med både Stockholms stad och Fortum Värme, och även fått löfte om ett par olika platser som sedan visade sig vara antingen upptagna eller olämpliga av andra orsaker.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.