Snabbspår till jobb i Sverige för utländska akademiker med flyktingstatus

Diarienummer 2015-06324
Koordinator IFL vid Handelshögskolan i Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 725 939 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har under projektperioden utvecklat ett program för nyanlända akademiker med arbetslivserfarenhet. Dessa erbjuds under ett år en praktikplats på ett svenskt företag i kombination med ett executive management program på Handelshögskolan. Målet är ett stärka deras möjligheter att få en anställning i nivå med deras kvalifikationer.

Resultat och förväntade effekter

Vi har antagit fjorton personer till programmets pilotomgång. De kommer från Syrien, Etiopien, Eritrea och Iran. 43 % är kvinnor. Vi jobbar med att programmet leder till goda anställningar och att de blir förebilder för andra. Vi tydliggör att det bland nyanlända finns akademiker med kvalificerad arbetslivserfarenhet. Lyckas vi kommer de att göra karriär och i sin tur börja anställa ur en bredare målgrupp.

Upplägg och genomförande

Deltagarna genomför ett utbildningsprogram som introducerar dem till svenskt näringsliv. Förutom ledarskap, värdeskapande, finans, marknadsföring etc diskuterar vi hur det är att gör affärer i en demokrati, rättsstat och marknadsekonomi. På praktikplatsen får de prova i verkligheten.

Externa länkar

Här presenteras programmet, nyheter, mm på Handelshögskolans hemsida Vår Facebook-sida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.