Snabb och kostnadseffektiv tillverkning av högprestandakompositer, Fas 2

Diarienummer 2012-04353
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

De övergripande syftet med det sk. ´Triple Use´ har varit att nå kunskapsöverföring och användning av resultat mellan militärt- och civilt flyg samt fordonsindustrin. Det tekniska syftet och området har varit att kombinera flygområdets stora kunskaper om och långa erfarenhet från tillverkning, med fordonsindustrins kunskaper om effektiv tillverkning. Målet har varit att utveckla ett antal teknologier som bidrar till snabbare och mer kostnadseffektiv tillverkning av kompositkomponenter för tillämpning inom respektive produkter.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten utgörs av demonstrerade metoder för hur tillverkning av strukturella komponenter kan göra snabbare och billigare. Olika alternativa material och tillverkningsmetoder har undersökts, samt hur automationslösningar kan användas för lågvolymstillverkning inom flygindustrin. Projektet har levererat tekniska resultat för process och automationsteknologier vilket kommer förbättra t.ex. cykeltid och kostnadsnivån. För VCC har resultaten även identifierat och bekräftat konstruktions-, material- och tillverkningslösningar lämpliga för bilkomponenter.

Upplägg och genomförande

Det huvudsakliga arbetet har gjorts i tre arbetspaket, ett för respektive: flygmotorer, flygplan och personbilar. Arbetet i Fas 2 har fortsatt i den utpekade riktningen, att ta fram grundläggande teknologi och identifiera komponenter som ska demonstreras i Fas 3. Genomförandet har, med några mindre förändringar och omplanering, skett enligt plan. Ett fjärde arbetspaket har ansvarat för projektledning och koordinering av kunskapsutbytet och anordna workshops. Planen för samarbete och kunskapsutbyte har fungerat bra och varit mycket uppskattat, till och med över förväntan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.