Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SMILE Säkerhetsanalys och verifiering/validering av system baserade på maskininlärning

Diarienummer
Koordinator RISE VIKTORIA AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2016-04255.pdf (pdf, 432 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med SMILE är att utforska utmaningar med att introducera maskininlärningsbaserade system inom automatiserade fordonsapplikationer. Syftet är också att föreslå strategier för att hantera dessa utmaningar, att guida industrin och bli bättre rustade för att använda denna teknologi inom säkerhetskritiska system.

Långsiktiga effekter som förväntas

SMILE resulterade i en forskningsagenda för forskningsprogrammet SMILE och ett fortsättningsprojekt har formats. Fortsättningsprojektet syftar till att utveckla run-time monitorering av deep-machine-learning (DML)-baserade omgivningsanalys med hjälp av en adaptiv säkerhetsbur/säkerhetsövervakare och som en strategi att öka robusthet mot kritiska fel vid användning av DML inom automatiserade fordon. En ansökan för Institutsdoktorand hos SSF är också ett resultat från projektet. Resultaten från projektet är publicerade i två artiklar och i två posterpresentationer.

Upplägg och genomförande

Projektet utfördes i två parallella spår och avslutades med en analys/syntes. Ett teoretiskt ramverk identifierades som matchade industrins behov och en forskningsagenda formulerades för forskningsprogrammet SMILE.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04255

Statistik för sidan