SMF forsknings- och innovationssamverkan med England och Tyskland

Diarienummer 2017-04939
Koordinator RISE SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Målsättningarna med projektet är att öka kontaktytorna mellan svenska företag och forskningsaktörer och deras engelska och tyska motsvarigheter. Detta syftar till att stärka svenska små och medelstora företags (SMFers) möjlighet att delta i bilaterala forsknings och utvecklingsprojekt med potentiella kunder, leverantörer samt forskningsaktörer i Europa. En annan viktig målsättning med projektet är att via nya kontakter och förbättrad samverkan öka utnyttjandet av befintliga test och demoanläggningar samt skapa nya som kompletterar Europeisk forskningsinfrastruktur.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till nya affärer, antingen direkt bilateralt mellan enskilda företag, eller tillsammans via nya underleverantörskluster (t.ex. Aerospace Cluster Sweden) samt ökad möjlighet för svenska företag att bli delaktiga i europeiska leverantörskluster. Dessutom förväntas projektet leda till ökat forskningssamarbete mellan svenska och brittiska eller tyska partners inom Horizon 2020 och kanske främst Clean Sky-programmet och att svenska test och demoanläggningar används som en del av dessa projekt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföra matchmaking-möten mellan svenska och brittiska/tyska SMFer, FoU aktörer samt flygindustri vid separata tillfällen för de två länderna. Dessutom kommer planeras och ev. startas nya forsknings- och utvecklingsprojekt finansierade genom tillgängliga finansiärer. Det brittiska samarbetet tar vid efter en redan genomförd förstudie och är således mognare, medan för det tyska samarbetet kommer besök av test- och demoanläggningar genomföras som komplement för att få ökad insikt om landets forskningsinfrastruktur.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.