Smedpack

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - oktober 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

Det övergripande målet var att integrera och testa verifieringssystem för läkemedelsförpacknings-ID för säker logistik, inklusive säkerhetsförseglingslösningar som kan förbättra brukarens förtroende och medvetenhet. Målen har uppnåtts och alla leverabler har levererats. Projektet lyckades över förväntan med att skapa ett aktivt forum för dialog, samarbete, affärer, framtidsmöjligheter och lösningar. Det interaktiva arbetssättet gav parterna en ökad insikt om hela värdekedjan. Alla har haft tydliga roller och projektet blev en grogrund för innovativa lösningar.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet inkluderar många demonstratorer som har testats med brukare i olika miljöer, tack vare nya partnerkonstellationer. Tillväxteffekten skapades tidigt i projektet: partners fick nya sälj- och marknadsföringskanaler och även nya samarbetspartners. Hållbarhetsstrategier för olika delar av värdekedjan har identifierats och inkluderar miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Logistiska lösningar, baserade på scenarier och förslag på hur man kan hindra förfalskade läkemedel i den legala värdekedjan togs fram och utvärderades med alla partnerföretag.

Upplägg och genomförande

Arbetet var uppdelat i arbetspaket med dokument i Project Place. Interaktiva arbetssätt som workshops, grupparbete och studiebesök katalyserade arbetet. Fokus var initialt på konsumenter och professionella brukare med inriktning på strategier för bättre säkerhetsförseglingar, lägre kostnader för implementering och att visa på hur en äkta, förseglad förpackning kan se ut. Scenarier belyste utmaningar i logistikprocesser och -flöden. Hållbarhetsanalys inkluderar miljöperspektiv, omvärldsanalys av läkemedelssektorn, sociala frågor med fokus på förpackningsaspekter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01110

Statistik för sidan