SMECY HH

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik
Bidrag från Vinnova 2 686 650 kronor
Projektets löptid februari 2010 - mars 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01344

Statistik för sidan