SMECY HH

Diarienummer 2010-01344
Koordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik
Bidrag från Vinnova 2 686 650 kronor
Projektets löptid februari 2010 - mars 2013
Status Avslutat