SMECY HH

Reference number
Coordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik
Funding from Vinnova SEK 2 686 650
Project duration February 2010 - March 2013
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-01344

Page statistics