Småskaligt avloppsreningssystem baserat på innovativa filter material (SWIM)

Diarienummer 2014-05500
Koordinator BIOPTECH AB (PUBL)
Bidrag från Vinnova 2 354 297 kronor
Projektets löptid november 2015 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

Projektet fokuserar på att utveckla rätt kombination av filter och reaktiva filtermedia, i syfte att maximera avskiljning och efterföljande återvinning av fosfor, samt effektivt avlägsna kväve och bakterier. Prototypen kommer att bestå av en avloppsreningslösning som är enklare, billigare och säkrare att installera och underhålla än nuvarande plats avloppsanläggningar.

Förväntade effekter och resultat

SWIM-Projektet syftar till att utveckla en innovativ lösning för småskalig bostadsområde avloppsrening som bygger på nya återvinningsbara filtermaterial.SWIM-lösningen är baserad på en serie av filter som kan ta bort 100% av fosfor, 50% av det kväve och 99,9% av bakterierna samtidigt som återvinningen av näringsämnen, i synnerhet fosfor möjliggörs.

Planerat upplägg och genomförande

SWIM-projektet kommer i första hand att fokusera på utveckling av en modulär, förpackad, redo att installera, samt decentraliserad avloppsreningslösning. Projektet fokuserar på innovation utöver nuvarande state of the art inom följande områden: Optimering av de filtermediakombinationer för att optimera avskiljning av fosfor och kväve. Reduktion av lösningens kostnad. Det förväntas att balansen i projektet kommer att vara 15% forskning, 60% utveckling och innovation, 10% Fältförsök och 15% exponering och spridning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.