Småskalig termisk behandling av farligt medicinskt

Diarienummer 2016-02971
Koordinator Bioincendia AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Projektet kunde inte utföras, bidraget är återbetalat

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.