Småskalig termisk behandling av farligt medicinskt

Diarienummer 2016-02971
Koordinator Bioincendia AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Syfte och mål

Projektet kunde inte utföras, bidraget är återbetalat

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.