Småskalig konsumentstödd matproduktion

Diarienummer 2015-02761
Koordinator RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA
Bidrag från Vinnova 297 803 kronor
Projektets löptid september 2015 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Med syfte att mobilisera lokala behov i nationell samordning, samt kartlägga förutsättningar för plattformslösning av direkthandel mellan slutkonsument och ursprungsproducent, har förstudien utvecklat en prototyp. Plattformen fungerar som verktyg att starta upp lokal organisering, där konsumenter bokar mat direkt av lokala producenter och hämtar upp varorna på ett gemensamt utlämningsställe. Intäktsmodellen bygger på transparens och har som utgångspunkt att låta pengar verka lokalt. Lokala organisatörer kommer utgör grunden för kommande organisationsbildning.

Resultat och förväntade effekter

I sommar genomförs de första skarpa testerna stödda av prototypen på 4-6 platser runt om Sverige. Plattformen är medlemsdriven med förväntat ca 300 betalade medlemmar innan årets slut, samt ett 50 tal engagerade producenter kopplade till sig. I höst inleds förhoppningsvis ett fortsättningsarbete i form av en fördjupad pilotsatsning med plattformsutveckling, skapande av processer och stödverktyg, samt påföljande utvidgning av testerna med uppemot 15 lokalt organiserade utlämningsplatser. Vi för även diskussioner runt en framtida gemensam Skandinaviks ´open source´- lösning

Upplägg och genomförande

Förstudien har under tio månader i en landsomfattande workshopturné undersökt möjligheterna och förutsättningarna för handel direkt mellan småskaliga lokala producenter och slutkonsumenter. Hur vi kan utforma nya väger och lösningar. Detta kompletterat med medverkan på konferenser workshops, näringslivsdagar, hackathons, genom nyhetsbrev och fältbesök. Behovet för konkreta lösningar har varit genomgående och tidigt började frågor runt hur och vad vägas in. Samtal för plattformslösningar och framtida organisering har tagits sitt avstamp i ekonomiska modellen CSA.

Externa länkar

Prototyp som utvecklats för att pilottesta grunden för en nationell gemensam plattform

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.