Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Smartr City expansion

Diarienummer
Koordinator RED FLASH MOBILE AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med delprojektet var att ta fram en IP-strategi för Red Flash.

Långsiktiga effekter som förväntas

An konsult har engagerats som i samarbete med Red Flash arbetat fram en IP-Strategi. Resultatet av undersökningen är att RFM inte gör intrång på några befintliga patent på den marknad som RFM verkar på. Utifrån genomför undersökning har Gotapatent tagit fram rekommendationer för skydd av bolagets IP rättigheter.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts av en extern konsult i samarbete med personal från Red Flash. Ett antal intervjuer och work shops har genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04564

Statistik för sidan