Smartr City expansion

Diarienummer 2017-04564
Koordinator RED FLASH MOBILE AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 Hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med delprojektet var att ta fram en IP-strategi för Red Flash.

Resultat och förväntade effekter

An konsult har engagerats som i samarbete med Red Flash arbetat fram en IP-Strategi. Resultatet av undersökningen är att RFM inte gör intrång på några befintliga patent på den marknad som RFM verkar på. Utifrån genomför undersökning har Gotapatent tagit fram rekommendationer för skydd av bolagets IP rättigheter.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts av en extern konsult i samarbete med personal från Red Flash. Ett antal intervjuer och work shops har genomförts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.