Smartr City expansion

Diarienummer 2017-04564
Koordinator RED FLASH MOBILE AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 Hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet var att förbereda för en snabb expansion av konceptet Smartr City i Afrika. Finansierade projekt är säkrade i tre länder utanför Senegal: Gabon, Togo och Kamerun. Expansion i Senegal kommer att startas med finansministeriet i maj och riktar sig till 120 kommuner. I södra Afrika startas expansion med lokal partner i Zambia, med mål att täcka sju länder inom 24 månader. Grunden för en finansierad och snabb expansion är lagd. Vi har dessutom utvecklat och förbättrat vår teknikplattform avseende serverfunktionalitet och appar, samt tagit fram en personalhandbok.

Resultat och förväntade effekter

Grunden är lagd för snabb expansion av verksamheten. Teknikplattformen är anpassad för att snabbt ta in nya kunder. Nya projekt som expanderar verksamheten är finansierade av kunder med förskottsbetalningar. Fortsatt finansiering diskuteras med Västafrikanska Utvecklingsbanken EBID samt med riskkapitalister. Det finns ett stort intresse för Red Flashs lösning. Representanter från ett flertal länder i Afrika har anmält intresse för att arbeta med oss. Red Flash har en solid plattform för att kunna ta en ledande position inom området.

Upplägg och genomförande

Vi har lagt ner mer arbete på externt arbete än med intern utveckling och att vara närvarande hos våra kunder. Vi har fått en djupare förståelse för kundernas utmaningar och breddad vårt koncept till att stämma bättre överens med de bredare satsningar som våra kunder vill göra. Satsningen på att etablera projekt i Gabon, Togo och Kamerun har visat sig vara rätt, då dessa projekt även finansierar fortsatt utveckling av Red Flash. Satsningarna har även gjort att vi fått kontakt med representanter från ett flertal andra länder som hört om Red Flash och som vill samarbeta med oss.

Externa länkar

Red Flash video

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.