Smartr City expansion

Diarienummer 2017-04564
Koordinator RED FLASH MOBILE AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för en expansion av konceptet Smart City, så att RedFlash kan expandera snabbt, kostnadseffektivt och med minsta möjliga friktion i Afrika. Målen är att RedFlash har: - en förbättrad teknikplattform så att kunderna själva enkelt kan administrera alla delar i systemet - ett ramverk för utbildning för att personal snabbt kan integreras i systemet - en strategi för hur IP för produkten skall skyddas - lanserat konceptet på en andra marknad så att RedFlash har ett andra intäktsben och har visat att konceptet kan internationaliseras.

Förväntade effekter och resultat

Huvudsaklig förväntad effekt av projektet är att RedFlash är förberett för att kunna expandera konceptet Smartr City på effektivast möjliga sätt i Senegal och övriga marknader i Afrika. Ett resultat av expansionen är att RedFlash har uppnått break-even på bolagsnivå och att företaget intäkter från ett flertal länder i Afrika. Vi har etablerade processer och verktyg på plats så att vi kan hålla en hög hastighet in expansionen. Ett ar efter projektets slut skall RedFlash vara den ledande aktoren av finansiella plattformar for stader i Vastafrika.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av följande delprojekt: - Teknikutveckling. Förbättring av befintlig teknikplattform så att systemet enkelt kan administreras av kunderna sjalva. - Framtagning av ett ramverk for att effektivt utbilda och integrera medarbetare i foretaget - Framtagning av strategi för IP skydd i Afrika - Etablering av Smartr City-konceptet på en andra marknad

Externa länkar

Webbsida för Red Flash

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.