Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smartphone dermatologi system

Diarienummer
Koordinator iDoc24 AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

I Standardiserat vårdförlopp som skulle varit infört i alla regioner under 2016 är teledermatologi en rekommendation i att det bör användas. Projektet har via Egenremiss (eller Egenanmälan - Hud som systemet föredrar att kalla det) sökt öka patienternas och vårdpersonalens kunskap och användandet av First Derms verktyg på först och främst elektronisk väg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Visionen är att vi gör hudscreeningen eller triage en naturlig del av invånarnas hälsoaktiviteter. Tekniken finns men kännedomen om möjligheterna saknas varför projektet valt att investera en stor del i spridning av information. Snabbare, tillgängligare, jämlikare och bättre vård med hjälp av ehälsa. Vi skattade en total användning på 600 fall och 200 egenremisser. Vi uppnådde ca 900 fall men det skickades bara 63 egenremisser, trots detta räddades minst 1 liv.

Upplägg och genomförande

Målet var att införa en egenremiss för de personer som behöver gå vidare i vården efter användandet av tjänsten samt att informera vården om de möjligheter som finns med teledermatologi för att öka vårdens effektivitet och minska vårdköerna. För att uppnå detta användes såväl reguljär media, PR och digitala medier. Även screening på offentligplats gjordes för att tillgängliggöra och informera om teledermatologi. Totalt ökade volymen i Sverige under tiden till 894 fall varav 63 använde sig av egenremiss möjligheten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04839

Statistik för sidan