Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

SmartGridBuilder

Diarienummer
Koordinator TECHINOVA AB
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en prototyp av SmartGridBuilder, ett produktkoncept baserat på aktuella och framtida behov i elnätet flexibilitet, skalbarhet och integrerbarhet. Det fastställda projektmålet var att ha en väl fungerande prototyp av SmartGridBuilder klar att testas i fält hos kund vid projekttidens slut. Då utvecklingen har kunnat genomföras etappvis för de olika delmomenten i projektet har flera fälttester skett med gott resultat. Den senaste av dem är i skrivande stund under driftsättning.

Resultat och förväntade effekter

Avsikten var att SmartGridBuilder skulle möjliggöra för Techinova att rejält skjuta fram sin ställning på den svenska marknaden. Med en stark hemmamarknad i ryggen avser vi att på allvar fokusera på vår globalisering. Smart Grid-sektorn, som skall bidra till högre effektivitet och klimatanpassning av energi-systemet. Redan idag kan vi konstatera att SmartGridBuilder projektet i hög grad har inneburit en kraftig skjuts framåt för bolagets tillväxt. Mycket talar för en god omsättningstillväxt i bolaget och vi nyrekryterar.

Upplägg och genomförande

Genomförandet parallellt med vardagen har varit mer arbetsamt än vad vi hade föreställt oss. Inte minst p.g.a. att bolaget växer kraftigt. Det var också svårt att rekrytera/identifiera konsulter med rätt kompetens. Nu, har vi dock förstärkt teamet med ytterligare en ingenjör. I december börjar ytterligare en persona halvtid på konsultbasis. Det finns delar, som vi inte riktigt har kommit i mål med. Till stor del, har vi tack vare projektet nått en affärsvolym som möjliggör att vi kan vidareutveckla konceptet på egen hand, parallellt som vi har bättre resurssättning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-05707

Statistik för sidan