Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

SmartGridBuilder

Reference number
Coordinator TECHINOVA AB
Funding from Vinnova SEK 1 400 000
Project duration December 2015 - August 2017
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att utveckla en prototyp av SmartGridBuilder, ett produktkoncept baserat på aktuella och framtida behov i elnätet flexibilitet, skalbarhet och integrerbarhet. Det fastställda projektmålet var att ha en väl fungerande prototyp av SmartGridBuilder klar att testas i fält hos kund vid projekttidens slut. Då utvecklingen har kunnat genomföras etappvis för de olika delmomenten i projektet har flera fälttester skett med gott resultat. Den senaste av dem är i skrivande stund under driftsättning.

Expected effects and result

Avsikten var att SmartGridBuilder skulle möjliggöra för Techinova att rejält skjuta fram sin ställning på den svenska marknaden. Med en stark hemmamarknad i ryggen avser vi att på allvar fokusera på vår globalisering. Smart Grid-sektorn, som skall bidra till högre effektivitet och klimatanpassning av energi-systemet. Redan idag kan vi konstatera att SmartGridBuilder projektet i hög grad har inneburit en kraftig skjuts framåt för bolagets tillväxt. Mycket talar för en god omsättningstillväxt i bolaget och vi nyrekryterar.

Planned approach and implementation

Genomförandet parallellt med vardagen har varit mer arbetsamt än vad vi hade föreställt oss. Inte minst p.g.a. att bolaget växer kraftigt. Det var också svårt att rekrytera/identifiera konsulter med rätt kompetens. Nu, har vi dock förstärkt teamet med ytterligare en ingenjör. I december börjar ytterligare en persona halvtid på konsultbasis. Det finns delar, som vi inte riktigt har kommit i mål med. Till stor del, har vi tack vare projektet nått en affärsvolym som möjliggör att vi kan vidareutveckla konceptet på egen hand, parallellt som vi har bättre resurssättning.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2015-05707

Page statistics