Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SmartDGC - Nästa generations öppna optiska nätverk

Diarienummer
Koordinator Smartoptics Sverige AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte är att utreda förutsättningarna för att utveckla transportnätsteknologi där den grundläggande idén om Embedded WDM tillämpas i avsevärt mera avancerade nätlösningar än vad som tidigare gjorts, där valda delar av SDN teknologi och disaggregationskoncept tillämpas. Målen i detta projekt var att utvärdera befintliga initiativ och API:er samt att analysera operatörsrollen för en ny affärsmodell. Det är intressant för operatörerna att gå från vad vi kallar Vendor lock-in till en open line system affärsmodell.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har analyserat vilka krav som kan ställas på en nästa generations ROADM produkt. På marknaden förekommande initiativ gällande öppna optiska transportnät (Open ROADM, Telecom Infra Project, etc.) har analyserats. En viktig slutsats är att det behövs mer flexibilitet i specifikationerna för att kunna göra den kostnadsoptimerade produkt operatörerna vill ha. Denna förstudie har lett till att vi ser en stark potential i en vidare utveckling i en öppen ROADM produkt. Vi ser störst ekonomisk potential för en öppen ROADM lösning i svensk stadsnätsmiljö eller utländsk motsvarande.

Upplägg och genomförande

Arbetet med att fastställa krav har utförts genom diskussioner, brainstorming och beslutsmöten. Olika personer från organisationerna har varit med i olika faser av arbetspunkterna. Det har även varit en hel del diskussionsmöten utan kravställaren (DGC/IP-only). Mellan mötena har Rise Acreo och Smartoptics förkovrat sig i det som finns tillgängligt från initiativen och som rör de olika kravpunkterna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 november 2017

Diarienummer 2017-03548

Statistik för sidan