Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SmartBowtie: PCB/LTCC/silikon baserad UWB mm-Wave Smart Capped Bowtie Gruppantenn för 5G kommunikationssystem

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

I vår ansökan är målet att "fullt utveckla smart CapBowtie teknik, generera och karakterisera prototyper för industrin för att ytterligare integrera och industrialisera den tekniken i mm-Wave 5G-system". Vi demonstrerade 9 typer av CapBowtie gruppantenner och alla har uppfyllt kraven som planerat. Vi har gjort integrationen av 2 × 2 sub-array-integration med Tx / Rx-moduler med två metoder, vilket är basen för ytterligare integration av stora CapBowtie gruppantenner, till exempel 32 × 32 gruppantenn, med full Tx/Rx-moduler i ett fortsättningsprojekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Teknik resultat med prototyper: En dual-pol 17-45GHz access Bowtie array med ± 60 ° skanning. 3 typer av 18-30 GHz hög-gain Bowtie antenn. Ett dubbelt band (20 GHz / E-band) dual-pol backhauling antenn En storskannad 20-40 GHz Bowtie telefon antenn. 2 integrationer av 2 × 2 Bowtie-array med Tx / Rx. Kunskapsresultat: Ett nytt patent, ett annat under förberedelse. 4 exjobb. En doktorsavhandling. En bästa konf. papper pris, en bästa Master SER-pris. 10 konf. papper, 3 inlämnade och 2 ska-lämnas tidskriftsartiklar. Effekter: TRL når 5 och 6. Endast full integration kvar.

Upplägg och genomförande

Nya designer och implementering med prototyper: Antennelement: o dual-polar dual-band capped Bowtie (20 GHz och E-band). o bredskannad tätt kopplad Bowtie (17-45 GHz). o backhauling med tätt kopplad Bowtie (19-30 GHz). o cirkulär-polar fet-C-spiral (19-30 GHz). Matningsnätverk o dielektriskt baserad inverterad mikrostavgavvågledare, kompakt för att passa i matriserna. Integration: o en 2 × 2 sub-array av Bowtie-array via VCSEL (Vertical-Cavity Surface Emitting Laser) med förstärkare. o En annan integreringskrets för en 2 × 2 undergrupp med Tx och Rx-funktioner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 juni 2017

Diarienummer 2017-01881

Statistik för sidan