Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

SmartBowtie: PCB/LTCC/silikon baserad UWB mm-Wave Smart Capped Bowtie Gruppantenn för 5G kommunikationssystem

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Syfte och mål

I vår ansökan är målet att "fullt utveckla smart CapBowtie teknik, generera och karakterisera prototyper för industrin för att ytterligare integrera och industrialisera den tekniken i mm-Wave 5G-system". Vi demonstrerade 9 typer av CapBowtie gruppantenner och alla har uppfyllt kraven som planerat. Vi har gjort integrationen av 2 × 2 sub-array-integration med Tx / Rx-moduler med två metoder, vilket är basen för ytterligare integration av stora CapBowtie gruppantenner, till exempel 32 × 32 gruppantenn, med full Tx/Rx-moduler i ett fortsättningsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Teknik resultat med prototyper: En dual-pol 17-45GHz access Bowtie array med ± 60 ° skanning. 3 typer av 18-30 GHz hög-gain Bowtie antenn. Ett dubbelt band (20 GHz / E-band) dual-pol backhauling antenn En storskannad 20-40 GHz Bowtie telefon antenn. 2 integrationer av 2 × 2 Bowtie-array med Tx / Rx. Kunskapsresultat: Ett nytt patent, ett annat under förberedelse. 4 exjobb. En doktorsavhandling. En bästa konf. papper pris, en bästa Master SER-pris. 10 konf. papper, 3 inlämnade och 2 ska-lämnas tidskriftsartiklar. Effekter: TRL når 5 och 6. Endast full integration kvar.

Upplägg och genomförande

Nya designer och implementering med prototyper: Antennelement: o dual-polar dual-band capped Bowtie (20 GHz och E-band). o bredskannad tätt kopplad Bowtie (17-45 GHz). o backhauling med tätt kopplad Bowtie (19-30 GHz). o cirkulär-polar fet-C-spiral (19-30 GHz). Matningsnätverk o dielektriskt baserad inverterad mikrostavgavvågledare, kompakt för att passa i matriserna. Integration: o en 2 × 2 sub-array av Bowtie-array via VCSEL (Vertical-Cavity Surface Emitting Laser) med förstärkare. o En annan integreringskrets för en 2 × 2 undergrupp med Tx och Rx-funktioner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 juni 2017

Diarienummer 2017-01881

Statistik för sidan