SmartBowtie: PCB/LTCC/silikon baserad UWB mm-Wave Smart Capped Bowtie Gruppantenn för 5G kommunikationssystem

Diarienummer 2017-01881
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme, Smarter electronic systems
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem

Syfte och mål

Krav på hög dataöverföringshastighet trådlöst ökar varje år. Smart mm-Wave trådlösa system är oundvikliga. Denna projekt baseras på en ny patenterad teknik - smarta capped bowtie gruppantenn. Flera unika funktioner kommer att aktiveras: flera styrbar stråle MIMO array med ultra-wideband, låg förlust och låg kostnad tillverkning. Projektets slutliga mål är att ha en fullständig utveckling av den nya UWB gruppantennteknologi, inklusive design, simulering, optimering, tillverkning och verifiering mätning och karaktärisering. Flera prototyper och flera nya patent väntas.

Förväntade effekter och resultat

Mer än 1 miljon mm-Wave-massiva MIMO-enheter, en marknad på 1 miljarder euro, förväntas år 2020. De förväntade resultaten av detta projekt är UWB mm-Wave smart array-lösningar till Ericssons massiva MIMO access- och backhaulantenner som systemleverantör, till Sony Mobiles MIMO-antenner som handtelefonleverantör, och till Leax Telecom och Gapwaves antennportfölj som leverantörer av antennsystem, med nya patent, prototyper och demonstranter för olika applikationer. Projektets inverkan är att skapa en ledande och konkurrenskraftig ställning för svensk trådlös industri.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet löper parallellt fyra arbetspaket (AP) och tre applikationsuppgifter (AUs) i en crossover-metod med industripartnerna: Ericsson, Sony Mobile, Leax och Gapwaves. AP:erna betonar den grundläggande tekniska forskningen och AU:erna är inriktade på praktiska aspekter som är av intresse för industripartnerna: AP1 Element design ledd av Jian Yang, AP2 Stort gruppantenn ledd av Ashraf Zaman, AP3 Integration ledd av Simon He, AP4 Verifikation ledd av Gapwaves, AU1 Massive MIMO ledd av Ericsson, AT2 Cellular MIMO ledd av Sony och AT3 Backhaul länkar ledd av Leax och Gapwaves.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.