Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smartare energistyrning genom brukardriven innovation stödd av plattform för energieffektivisering

Diarienummer
Koordinator FERROLOGIC AB
Bidrag från Vinnova 441 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att ge värde till energiförbrukare och energileverantörer genom bättre beslutsunderlag för energibesparing och korrektare debitering. Det möjliggörs genom bättre spridning i ekosystemet av 1) energiinformation med högre kvalitet, samt 2) bättre analysmetoder. Genom en gemensam öppen, säker arkitektur och plattform för energidata och energianalys, kan ett ekosystem skapas. I det kan deltagarna dela med sig av förbättrade analysmetoder, bättre rapportering och smartare larm vid tex förändrad energiförbrukning, energiförluster och felaktig mätning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är en ej vinstdrivande användarförening som utvecklar och förvaltar digitala lösningar för att öka förmågan att arbeta med energiinformation i energiekosystemet; informationsutbyte, aggregering och analys av data för ett smartare energiekosystem. En integrerbar arkitektur och ett nätverk för kunskapsspridning ökar förmågorna runt analys och digitalt informationsutbyte. Kvalitetssäkring av mätvärden och annan information som sedan analyseras och värdeförädlas hjälper inte bara bolagen inom branschen, utan ger även energikunderna ett stort mervärde.

Upplägg och genomförande

Planen är att starta smått och sedan expandera bredare. Detta gäller både mjukvaruplattformen Smartare Energi och användarföreningen/användarföreningarna. Utifrån ett initialt bredare fokus, har projektet valt att för genomförandet initialt fokusera på uppvärmning och gränslandet mellan distributör och energiprosumenter som kan ha tre olika perspektiv; många byggnader, en byggnad med flera bostäder/lokaler och en bostad/lokal. En roadmap har definierats för organisation och delprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 oktober 2016

Diarienummer 2016-03857

Statistik för sidan