Smartare Elektroniksystem för Sverige, fortsättning

Diarienummer 2013-02659
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med arbetat har varit att slutföra arbetet med agendan ´Smartare Elektroniksystem för Sverige´ med målet att lämna in en ansökan för ett Strategiskt Innovationsområde. Både syftet och målet har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet har resulterat i en agenda som har förankrats hos olika aktörer inom svensk elektronikindustri. Den förväntade effekten är att området skall uppnå en status av ett Strategiskt Innovationsområde.

Upplägg och genomförande

Arbetet har skett genom en koordination av 7 fristående agendor och har genomförts genom en omfattande kartläggning av svensk elektronikindustri. Genom detta arbetssätt har olika delar av svensk elektronikindustri fått ett forum för diskussioner om gemensamma frågor med inriktning på forskning, utveckling och innovation. Samtidigt har arbetet visat på vikten av elektronikindustrin för tillväxten i svenskt näringsliv och samhälle.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.