Smarta offentliga miljöer

Diarienummer
Koordinator Lunds kommun - Kommunkontoret
Bidrag från Vinnova 1 953 890 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Projektet hade som mål att stärka Lund och Malmö kommuners förmåga att använda innovatiova IoT lösningar för att utveckla och effektivisera offentliga miljöer och vara testarena åt svensk IoT industry. Syftet var ta de första stegen i en så kallad förstudie. Projektet har levererat på målen och man har byggt upp en organisation för att kunna driva en genomförande del som är tänkt att vara nästa steg. Projektet har även byggt upp ett starkt nätverk av industriella aktörer inom IoT som vill vara med och driva på och utnyttja fördelarna med en delad testinfrastruktur.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat ett antal leverabler som ligger till grund för nästa steg av projektet. Dessa inbegriper rapporter kring hantering av införande av IoT i offentlig verksamhet, State of Art kring smarta städer i världen samt behov och kravanalys för en öppen IoT dataplattform I Lund och Malmö. Vidare har projektet genomfört tester med flödesmätning av gångtrafikanter kring Lund C samt implemnterat en testayta kring personligt styrd belysning i en skarp boendemiljö på ett vårdboende. Slututvärdering av effekter från de praktiska implentationerna genomförs i nästa steg.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i ett antal olika delprojekt där medverkande partners valdes ut för att bäst matcha delprojektens utmaningar. Alla aktiviteter hade dock medverkan från Lund, respektive Malmö stad. Alla aktiviteter har drivits utifrån behov och utmaningar som indentifierats av de offentliga aktörerna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03894

Statistik för sidan