Smarta offentliga miljöer

Diarienummer 2016-03894
Koordinator Lunds kommun - Kommunkontoret
Bidrag från Vinnova 1 980 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juli 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att stärka Lunds och Malmös förmåga att använda innovativa IoT-lösningar för att utveckla och effektivisera verksamheterna och vara test-arena åt svensk IoT industri, specifikt med inriktning mot offentliga miljöer. Målet är att skapa tjänster, metoder och processer som kan kopieras och användas av andra offentliga organisationer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer dels att effektivisera processen kring hur offentliga verksamheter får ut innovativa IoT- lösningar i verksamheten och dels genomföra två konkreta projekt inom det valda tematiska området. Inomhusprojektet förväntas leverera en unik lösning kring individanpassad inomhusmiljö. Utomhusprojektet förväntas leverera en unik lösning för flödesmätning för att underlätta stadsplanering. Projektet är ett första steg i en gemensam satsning på IoT- tjänster inom området och kopplar väl mot pågående arbete och strategier inom både Lunds kommun och Malmö kommun.

Planerat upplägg och genomförande

Med stöd från ledande aktörer inom såväl industri som akademin, kommer projektet ta fram nya innovationsprocesser som tar sin utgångspunkt i agila metoder och förbättra teknik- och affärsval hos den offentliga verksamheten. Samtidigt stärker man möjligheterna för privata aktörer att förstå behov hos offentlig verksamhet. Man kommer dessutom i två praktiska projekt att arbeta för att ta fram öppna lösningar och infrastruktur för att kunna öppna upp möjligheterna för fler aktörer att agera och skapa nya och innovativa IoT tjänster.