Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smarta multifunktionella glas

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Division Samhällsbyggnad Byggteknik Glas, Växjö
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att studera möjligheterna att utveckla smarta multifunktionella glas med integrerat elektronikstyrsystem, samt kartlägga de marknadsmässiga förutsättningarna för en sådan produkt. Ett antal möjliga funktioner har utvärderats ur både ett tekniskt och ett marknadsmässigt perspektiv och ett urval gjorts med de mest intressanta lösningarna för vidareutveckling. Inom projektet togs också en första mindre prototyp fram av ett multifunktionellt glas med integrerat elektronikstyrsystem.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i identifiering av intressanta funktioner för vidareutveckling och marknadspotential för en framtida produkt. En mindre prototyp har utvecklats som framgångsrikt har demonstrerat grundkonceptet. Projektgruppen ser stor potential i projektidén och ämnar gå vidare med ett större utvecklingsprojekt.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har fungerat bra där arbetet varit uppdelat i ett antal arbetspaket. Funktioner och elektroniksystem studerades i parallella arbetspaket med fokus på utbyte av information för kompatibilitet. Kommersialisering, inklusive marknads- och riskanalys, har också utförts. Den gemensamma kunskapsgrunden har ökat och lagt grunden för att kunna gå vidare med ett större utvecklingsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 november 2017

Diarienummer 2017-03542

Statistik för sidan