Smarta minifabriker för läkemedelstillverkning

Diarienummer 2016-01954
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 3 215 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet fokuserar på att demonstrera innovativ teknik och metoder för småskalig kontinuerlig och automatiserad produktion av biologiska läkemedel. Det innebär ny processteknik, dvs. nya processlösningar av den fysiska fabriken, och ny automation och produktionsledning, dvs. nya cybertekniska lösningar av den virtuella fabriken för beslutsfattande. Ny teknologi och innovation behöver vara anpassad till dessa mycket olika behov, från mycket liten skala med mycket lite specifik produktionskunskap till produktionssystem av en relativt väl specificerad produkt.

Resultat och förväntade effekter

Demonstratorn har blivit utvecklad med lyckat resultat och den har genomgått proof-of-concept på en realistisk industriell fallstudie. Den tekniska lösningen med att göra en implementering av ett externt överordnat styrsystem, orbit, har visat sig mycket användbar och har genererat flera nya lösningar. Demonstratorn har redan visat sig användbar vid utveckling av kopplade processteg. Detta kommer att ge snabba effekter hos de aktörer som har varit aktiva i projektet.

Upplägg och genomförande

Demonstratorn består av två delar; den fysiska minifabriken och den digitala delen. Utvecklingen har skett i tre steg. Det första var att sätta samman alla delar till en helhet samt implementering av en första version av mjukvaran. Den fortsatta utvecklingen sker i samband med studier av två fallstudier. Fallstudie 1 är ett förenklat separationsproblem med fyra delsteg. Fallstudie 2 är en realistiskt industriell fallstudie från Sobi.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.